ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΩΦΥΛΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΩΦΥΛΛΗΣ

Ο Δρ. Αθανάσιος Ξωφύλλης Ph.D. C.C.C./SLP ειδικεύθηκε στη Λογοπαθολογία και Ακουολογία στα πανεπιστήμια Illinois, E. Illinois και Loyola των ΗΠΑ.
Εξειδικεύθηκε περαιτέρω και συνεργάστηκε με το Northwestern University, το University of Chicago και το Methodist Hospital of Indianapolis.

Είναι τακτικό (licenced) μέλος της ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) από το 1987 και της ACPA (American Cleft Palate Craniofacial Association) από το 1984.

Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη όπου ίδρυσε και διευθύνει το Διεπιστημονικό Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού Και Διαταραχών Επικοινωνίας.