ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο είναι το μοναδικό πλήρως στελεχωμένο κέντρο στην Ελλάδα και από τα λίγα που λειτουργούν στην Ευρώπη, εξειδικευμένο στην αποκατάσταση προβλημάτων προσώπου και κρανίου.

Το Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο είναι το μοναδικό πλήρως στελεχωμένο κέντρο στην Ελλάδα και από τα λίγα που λειτουργούν στην Ευρώπη, εξειδικευμένο στην αποκατάσταση προβλημάτων προσώπου και κρανίου.

Ιδρύθηκε το 1996 από τους Α. Στρατουδάκη και Α. Ξωφύλλη. Τον Α. Στρατουδάκη έχει διαδεχθεί ο Δρ. Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου στη θέση του Πλαστικού – Κρανιοπροσωπικού Χειρουργού.

Σε αυτό αντιμετωπίζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές και σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα δυσμορφίες του προσώπου παιδιών και ενηλίκων που αφορούν σε εκ γενετής ή επίκτητα προβλήματα, σύνδρομα, δυσπλασίες, σχιστίες χείλους και υπερώας, λειτουργικά προβλήματα όπως παρέκκλιση ρινικού διαφράγματος και αισθητικά προβλήματα του προσώπου.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος, το οποίο είναι αναγνωρισμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής, και της Αμερικανικής Εταιρείας Σχιστιών και Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών (American Cleft Palate-Craniofacial Association), είναι η εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, παρακολουθείται εκτός από τον Κρανιοπροσωπικό – Πλαστικό Χειρουργό και από διακεκριμένους ιατρούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή αποκατάσταση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Από τον δικτυακό μας μπορείτε να ενημερώνεστε για τα είδη των επεμβάσεων, τιςπαθήσεις που μπορούν να αντιμετωπισθούν καθώς και να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες πριν και μετά τις επεμβάσεις. Δεδομένης της διαρκούς ενημέρωσης του υλικού του δικτυακού μας τόπου μπορείτε να επανέλθετε για νέες πληροφορίες ή να μας ρωτήσετε μέσω τηλεφώνου.Βιογραφικό σημείωμα